Plakao kao Kisa jer vise nece vidjeti RS-Pogledajte trenutak kada je Kar*adžić saznao da je os*uđen na doživotnu ro*biju

Vijeće Međunarodnog razidualnog Mehanizma za krivične sud*ove (MMKS) u Hagu danas je Radovanu Karadžiću izreklo pravo*snažnu presudu za zloč*ine počinjene na području BiH u periodu 1992-1995. godine kojom je osuđen na doži*votnu kaznu zatv*ora. Sudija Joensen nije čitao čitavu presudu, a u uvodnom dijelu, sudija Joensen je naveo koje sve …

Read More »

Radovan Karadžić nije proglašen krivim za genocid

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je prvostepenu presudu u tački jedan Radovanu Karadžiću proglasivši da nije kriv za genocid u sedam bh. općina. Tako je konačna presuda da, iako su dokazana djela zločina u gradovima Foča, Vlasenica, Bratunac, Zvornik, Sanski Most, Prijedor i Ključ, …

Read More »